تخت خواب فلزی

تمامی تخت خواب ها با بسته بندی مناسب به سراسر کشور به صورت رایگان ارسال می شوند.

آماده سازی سرویس خواب از 1 الی 5 روز به طول می انجامد.

تمامی تخت ها قابلیت تولید تک نفره و دو نفره را دارا می باشند.