مشخصات کلی

جنس صفحه میز

ام دی اف با روکش چوب راش
ام دی اف با روکش چوب گردو

جنس کلاف

چوب راش
چوب راش

جنس نشیمن

اسفنج 30 کیلویی
اسفنج 35 کیلویی

جنس پایه ها

چوب راش
چوب راش