مشخصات کلی

جنس بدنه

ام دی اف
ام دی اف
ام دی اف
ام دی اف

جنس روکش بدنه

چوب ملچ
چوب ملچ
ام دی اف
ام دی اف

جنس پایه ها

چوب روس
چوب روس
ABS
چوب روس

ترکیب

تخت دو نفره، دو عدد پاتختی، میز آرایش، صندلی آرایش، کفی تخت، قاب آینه و آینه
دراور
تخت دو نفره، دو عدد پاتختی، میز آرایش، صندلی آرایش، کفی تخت، قاب آینه و آینه
دراور
تخت دو نفره، دو عدد پاتختی، میز آرایش، صندلی آرایش، کفی تخت، قاب آینه و آینه
تخت دو نفره، دو عدد پاتختی، میز آرایش، صندلی آرایش، کفی تخت، قاب آینه و آینه

ابعاد پیش فرض

۱۶۰ در ۲۰۰ سانتی متر
۱۶۰ در ۲۰۰ سانتی متر
۱۶۰ در ۲۰۰ سانتی متر
۱۶۰ در ۲۰۰ سانتی متر