توجه: قیمت ها تا 31 مرداد 99 بروز می باشد.

نمایندگی زنجان:

استان زنجان ، گرماب ، بلوار فردوسی (جاده کتله خور)، نبش گلستان۴، چوبکده ایرانیان

تلفن های تماس :

۰۹۱۲۷۷۲۰۴۷۲

۰۲۴۳۴۸۲۳۱۶۶

مدیریت : جناب آقای حسینی