چوبکده ایرانیان نمایندگی زنجان

نمایندگی زنجان:

استان زنجان ، گرماب ، بلوار فردوسی (جاده کتله خور)، نبش گلستان4، چوبکده ایرانیان

تلفن های تماس :

09127720472

02434823166

مدیریت : جناب آقای حسینی